Riksdagsvalen 1945

Filmen uppmanar till att använda sin rösträtt i de kommande riksdagsvalen 1945. [ljud delvis bevarad]

År: 
1945
Filmens namn: 
Alkupaloja 4 (titel)
Produktion: 
Finlandia Kuva Oy
Genre: 
kort reklam
Teman: 
Samhället och politik