Våra sjuksystrar

Väestöliitto, Finska befolkningsförbundet, skolade sjuksystrar som arbetade i privata hem.

År: 
1954
Filmens namn: 
Kotisisaremme (titel)
Produktion: 
Veikko Laihanen Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Ämnesord: